MOTIVÁCIÓS RENDSZEREK

Miért kell motivációs rendszer?


A helyesen felépített szervezet sem működhet megfelelő motivációs rendszer nélkül. A munka akkor motivál igazán, ha a feladat meghatározása mellett a célok, feladatok, elvárások, a rendelkezésre álló idő, a felelősség is egyértelmű, valamint a szükséges feltételek is biztosítva vannak. 

Más szóval, az ösztönzési rendszer nem azonos a kapott pénzösszeggel, a különféle bérezési formák mechanikus alkalmazásával. Lényegesen több annál.

A bér önmagában nem motivál, de az elégedettséget jól mutatja. Aki elégedetlen a bérével, nem úgy áll sem a munkájához, sem a cégéhez, ahogy az elvárható lenne, és ha lehetősége van, tovább áll. Nem mindig, de sokszor ez nagy veszteség.

A bér és a bérjellegű kifizetés a vállalkozások egyik legnagyobb terhe, ezért minden cégnél kulcskérdés.

Az alapbér az alapja a motivációs rendszernek

Igen kényes feladat ebbe belenyúlni, már pedig sokszor módosításra, fejlesztésre, korrekcióra szorul, különösen, mert a kisvállalkozásoknál inkább bérek vannak, mint bérrendszer. Felelősség adni, és felelősség megvonni is azt, ami egyszer már "járt", de jobb minél előbb kialakítani egy rendszert, mint ad hoc módon hozzá nyúlni.

Minden más elem, amely a bérrendszer része, csak ezután jöhet!

A motivációs rendszer a vezetők és a dolgozók, az egyes egységek, üzletágak szintjén igen eltérő lehet annak ellenére, hogy mindannyian egy közös cél érdekében tevékenykednek.

Munkánk során arra vállalkozunk, hogy egy, a korábbinál jobban működő rendszert dolgozzunk ki a hatékonyabb munkavégzés, és az elégedettebb, a cégben hosszú távon gondolkozó vezetők és dolgozók érdekében.

Az érdekeltségi rendszer lehet:

  • Céges,
  • Csoportos,
  • Egyéni (vezetői és dolgozói), és 
  • ezek kombinációja is.

Fontos megvizsgálni, hogy:

  • Kik a kulcsszereplők a cégben?
  • Ki mennyire és mivel tud hozzájárulni a cég céljainak eléréséhez, a növekedéshez, a cég továbbfejlődéséhez? 

A vezetői érdekeltséggel célszerű kiemelten is foglalkozni, hogy erősítsük a cégben, a célok eléréséért felelősséget vállaló, másokat motiválni tudó, vezető munkatársakat is.

Akit lehet és érdemes, ösztönözni kell a cégben. 

A bérrendszeren túl is vannak motivációs tényezők

Néha egészen apró változtatásokkal lehet a dolgozók elégedettségét növelni. Hogy melyek ezek, az átvilágítás során biztosan a felszínre kerülnek. Számos egyéb tényező, mint pl. a vezetői irányítás, vezetői visszajelzések, előrelépési lehetőség, elismerések, munkaeszközök, munkakörülmények is része annak a rendszernek, amely a cég stabilitását, a dolgozók jó létét, elégedettségét hivatott szolgálni.


Soha sem alkalmazunk sablonokat

Egyedi ajánlásainkat mindig az adott cég sajátosságaira szabva határozzuk meg.