ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi tájékoztató 


A Made-Info Kft. mint a www.valtoztatok.hu és a www.madeinfo.hu domain neveken elérhető weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") tulajdonosa és üzemeltetője, ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: "Felhasználó") elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót.


Az Adatkezelő adatai:

Üzemeltető: Made-Info Kft..
Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi út 12. fsz. 2.
Levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 8/5.
Cégjegyzékszám: 01-09-160696
Adószám: 10634276-2-43
E-mail cím: info@madeinfo.hu
Telefonszám: +36 (23) 951-269


Tárhely szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Webnode AG
Szolgáltató székhelye: Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc
Fejlesztés és Üzemeltetés:
Hlinky 70, 603 00 Brno, Csehország
Telefonszám
: +420 518 770 000
E-mail: support@webnode.hu
Weboldal:
https://www.webnode.hu/


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

A Felhasználók a Weboldalon az alábbiak szerint adhatnak meg magukról információt:

 • Kapcsolatfelvételnél űrlap kitöltésével, valamint állásajánlatra jelentkezés esetén, email útján elküldött önéletrajzok által (kifejezetten megadott személyes adatok - lásd I. rész).
 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).


I. rész - A Felhasználók által megadott adatok kezelése


1. Milyen személyes adatokat kérünk be és milyen célból?

1.1. Kapcsolatfelvétel űrlap segítségével

A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatokat kérjük be:

 • Cégnév
 • Név, beosztás
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Üzenet

1.2. Meghirdetett állásra jelentkezés

A Weboldalon keresztül, Felhasználó egy-egy konkrétan meghirdetett álláspályázatra, az info@madeinfo.hu használatával küldhetik el a jelentkezésüket az állás elnyerése céljából.

2. Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • Gyors kapcsolatfelvétel a Weboldalon lévő űrlap segítségével.
 • Jelentkezések (CV, motivációs levél) elküldése e-mail útján egy-egy konkrét álláspályázatra.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek).

 • Az űrlap adatait a webszerveren nem tároljuk, a levelezőrendszerből elérhetőek mindaddig, amíg azt felhasználó kifejezetten nem kéri.
 • Az önéletrajzokat és a csatolt dokumentumokat kizárólag a pályázat lezárásáig őrizzük a levelező rendszeren, ezt követően töröljük őket.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Made-Info Kft. adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az 1. pontban felsorolt esetekben, az űrlap használatával a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatásának ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy/Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

4. Kik ismerhetik meg az önként megadott adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az Adatkezelő senkinek nem adja ki a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat, azokat a legnagyobb gondossággal és bizalmasan kezeli. Ez alól kivételt képeznek azon Felhasználók, akik álláspályázatra jelentkeztek. Adataikat - amennyiben alkalmasnak találjuk őket egy meghirdetett állás betöltésére -, Megbízónk számára tovább küldjük. Erről a Felhasználó (Pályázó) minden esetben értesül.

5. A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@madeinfo.hu e-mail címen és postai levél útján a 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 8/5. postai címen, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb harminc napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó bármikor kérheti az adatai törlését az info@madeinfo.hu e-mail címen vagy postai úton a 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 8/5. címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően, haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. Ezt követően, Felhasználó semmilyen információs anyagot nem kap Adatkezelőtől.

II. A Weboldal használata során, egyéb módon gyűjtött információk

1. Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer - a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül - a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Weboldalunkon cookie-kat ("sütiket") használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. Weboldalunkon kizárólag külső szolgáltató (Google) cookie-jait használjuk. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (https://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltató (Google) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ez a külső szolgáltató (Google) cookie-k segítségével tárolja, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján - személyre szabottan - jeleníti meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytat).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások segítségével. Bővebb információ: https://www.google.hu/policies/technologies/ads/ A Felhasználók a Network Advertising Initiative (https://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, statisztikát készítsen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

3. Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

III. Linkek

Adatkezelő a Weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Made-Info Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

IV. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén - annak ellenére, hogy a Made-Info Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik -, viszont az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a Made-Info Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépedről látogatja meg az oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyél körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Te nevedben tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

V. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@madeinfo.hu e-mail címre, vagy a 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 8/5. postai címünkre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy
 • bírósági eljárást kezdeményezhet.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

VI. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak, valamint a 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Felhasználónak a módosítást a Weboldalon - a Weboldal további használata érdekében - el kell fogadnia a Made-Info Kft. által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően, illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

Budapest, 2018. május 23.

Made-Info Kft.